ارسال کود سولفات پتاسیم به استان هرمزگان از انبار سازمانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی جهت تامین کود سولفات پتاسیم پشتیبان استان هرمزگان بود، میزان 200 تن از کود یاد شده بارگیری و به مقصد حاجی آباد استان هرمزگان حمل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید