بارگیری و حمل کود اوره کارگزاری ابوذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 25 تن کود اوره برای کارگزاری ابوذردر شهرستان بشرویه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید