بارگیری و حمل کود ترکیبی انبار کارگزاری قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 7 تن کود سوپر فسفات تریپل و سه تن کود سولفات پتاسیم برای انبار کارگزاری قاین خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید