حضور مدیر شعبه فارس در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 30 آبان ماه سال جاری، مدیر شعبه فارس در پنجمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان فارس به ریاست احمد طمراسی رییس این قرارگاه و با حضور تعدادی از معاونین و مدیران ستادی مرتبط، مدیران کل مرتبط دستگاه های وابسته به جهاد کشاورزی، نمایندگان شش دستگاه خارج از سازمان،نمایندگان سازمان های صمت، تعزیرات حکومتی، اطلاعات، ناجا، اطلاعات سپاه استان و حمایت از مصرف کنندگان حضور بهم رساند.                      
    
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید