توزیع78تن کودفسفاته گرانوله13%درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری مقدار78تن کودفسفاته گرانوله13% جهت بهره برداران شهرستان دالاهوتامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید