بارگیری و حمل کود ترکیبی کارگزاری تولید جنوب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 5 تن کود اوره و دو تن کود سولفات پتاسیم  و سه تن سوپر فسفات تریپل برای کارگزاری تولید جنوب در بیرجند خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید