بارگیری و حمل کود ترکیبی کارگزاری طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 7 تن کود اوره و سه تن کود سولفات پتاسیم برای کارگزاری طبس خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید