تدارک آبان ماه کود سوپر فسفات شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 28 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان قاین در آبان ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید