توزیع آبان ماه کود سوپر فسفات شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 42/5 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان سرایان در آبان ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید