جذب آبان ماه کود اوره شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 80 تن کود اوره برای کارگزاران شهرستان سرایان در آبان ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید