توزیع197تن کوئفسفاته گرانوله13%درشهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار197تن کودفسفاته گرانوله13%جهت بهره برداران شهرستان سرپل ذهاب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید