پرداخت کارمزد فروش کود شیمیایی به کارگزاران استان در آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از پرداخت مبلغ 1058547899 ریال کارمزد فروش انواع کود شیمیایی به کارگزاران این استان در آبان ماه خبر داد. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود این مبلغ به حساب 4 کارگزاری که صورتحساب و لیست توزیع آنها مورد تأیید مدیریت های جهاد کشاورزی بود پرداخت گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید