توزیع25000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله 13%درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری مقدار25000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید