سومین جلسه هماهنگی کشت قراردادی استان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

در راستای عملیاتی شدن نقطه نظرات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انجام کشت قراردادی سومین جلسه هماهنگی در مورخ 1400/9/2برگزار شد ،  در این جلسه که با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر زراعت سازمان ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، مدیر سازمان تعاون روستایی ، کارشناسان بانک کشاورزی ، غله و خدمات بازرگانی و دبیر بنیاد ملی گندمکاران حضور داشتند براجرایی شدن طرح کشت قراردادی توسط مجری غیر دولتی ( صنف آرد ونان ) تاکید شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید