توزیع40تن کودفسفاته گرانوله13%درشهرستان کنگاور استان کرمانشاه کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری مقدار40تن کودفسفاته گرانوله13%جهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید