توزیع30تن کودفسفاته گرانوله13%درشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری مقدار30تن کودفسفاته گرانوله13%جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید