جلسه بررسی وضعیت حمل و نقل نهاده های کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

به منظور دستیابی به قیمت مناسب حمل و نقل نهاده های کشاورزی درون استانی ، جلسه ایی با حضور نماینده شرکت حمل و نقل خلیج فارس و کارشناسان مدیریت  برگزار شد ، آقای مهندس راه انجام با اشاره به متغیر بودن نرخ های حمل و نقل در پایانه ها خواستار همکاری با شرکتهایی که با سابقه مشارکت با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارند شد، وی از شرکت حمل ونقل خلیج فارس به عنوان همکار یاد کرد و گفت ؛ انتظار داریم این شرکت با قیمتهای مناسب نسبت به حمل و نقل محموله کودهای درون استانی همکاری داشته باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید