دریافت بخشی از یارانه بذر سال 95

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت :که پس از تکمیل مدارک و رفع واخواهی های مربوط به اسناد ارسالی به سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص دریافت یارانه بذر سال 95 ،بخشی از یارانه مذکور دریافت و تحویل امور مالی شعبه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید