مناقصه بارگیری و تخلیه 6هزار تن کود از انبار قائم شهر مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 6هزار تن انواع نهاده های کشاورزی (کودهای کشاورزی) از انبارهای سازمانی قائم شهر و قراخیل این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: تمامی مراحل مربوط به برگزاری این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید