تامین وارسال274تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار274تن کوداوره جهت بهره برداران استان مرکزی تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید