تخصیص 400 تن کود شیمیایی اوره فله در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 400 تن کود شیمیایی اوره فله، توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مبداء بندر امام خمینی (ره) به استان همدان تخصیص یافت.

آقای الیاسی افزود این محموله که از کشتی آونگ به استان همدان اختصاص یافته، به طور کامل بارگیری و به مقصد انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان حمل و تخلیه شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در دسترس بودن به موقع کود شیمیایی برای کشاورزان استان همدان حائز اهمیت است گفت عملیات کیسه گیری کود شیمیایی مذکور بلافاصله در انبار مرکزی شرکت در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید