تامین 2500 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP ) درآذر ماه سال زراعی جاری1401-1400 از طریق کارگزاری راضیه پورشهرانی، در شهرستان رودبار استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین 2500 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم و از طریق کارگزاری بخش خصوصی خانم راضیه پور شهرانی در شهرستان رودبار در آذر ماه سال زراعی جاری(401-400) که می بایست از طریق صدور حواله الکترونیک توزیع شود خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 401-400 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی خانم راضیه پور شهرانی در شهرستان رودبار جهت اجرای وظایف کارگزاری این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعت حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید