تامین وارسال773تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار773تن کوداوره جهت بهره برداران استان اذربایجان غربی تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید