اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 

شنبه 6 آذر ماه 1400 مهندس حمید دارخانی مسوول بازرگانی و فروش نهاده های کشاورزی در استان لرستان از انبارهای ذخیره سراب چنگایی شهرستان خرم آباد بصورت میدانی بازدید کردند.

اخبار برگزیده