نظارت بر روند کیسه گیری کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، حضور مستمر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس آقای دکتر ناظمی به همراه چندی کارشناسان و معاونین شعبه بابت نظارت بر روند کیسه گیری کود سوپر فسفات تریپل فله موجود در انبار های سازمانی شرکت و اجرای استانداردهای لازم در این خصوص.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید