اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 917  تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان آمل در8 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود

 کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع اتحادیه تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان آمل توزیع شد

 

اخبار برگزیده