تامین و توزیع 308هزار کیلوگرم بذور اصلاح شده علوفه ای در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 308 هزار کیلوگرم انواع بذور اصلاح شده علوفه ای شامل شبدر برسیم و سورگوم و جو برای بخش کشاورزی استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 270 هزار کیلوگرم بذر شبدر برسیم و 25هزار کیلوگرم بذر سورگوم  و 13 هزار تن بذر جو توسط کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توزیع شد. وی با اشاره به اهمیت کشت علوفه به عنوان کشت دوم در اراضی زراعی استان مازندران افزود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران آمادگی دارد بذور علوفه ای موردنیاز کشاورزان استان مازندران در اسرع وقت تامین و درمیان آنها توزیع نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید