بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودفسفاته گرانول13%به کارگزاری اله مرادالفتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%ازانبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مقصدکارگزاری اله مرادالفتی بارگیری وحمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید