اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 

 روز دوشنبه 8 آذر ماه 1400 مهندس کامران ماسوری  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان پیگیر فروش کودهای فسفاته وپتاسه درسبد خرید کودی کارگزارها در شهرستان های استان لرستان در تماس تلفنی با مدیریت  مراکز خدمات جهادکشاورزی  درسراسر استان لرستان شدند.

اخبار برگزیده