اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع251 تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان بابلسر در8 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود

 کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع شرکت پازوار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بابلسر توزیع شد