اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره در شهرستانهای دهلران و ایلام استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای آبان ماه تا 30 همین ماه مقدار 2564 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان ایلام و دهلران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 2380 تن مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان