نماینده شرکت کود زیستی بایوران با مدیر شرکت در معرفی محصول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نگاه جدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  به توسعه و ترویج کودهای زیستی و بیولوژیک  و همچنین انعقاد تفاهم نامه با شرکت بایوران جهت توزیع  کود زیستی بایوران برای استفاده در برنامه غذایی انواع گیاهان زراعی،سبزی و صیفی و درختان میوه  در شبکه کارگزاری این استان خبر داد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید