آموزش آتش نشانی و اطفاء حریق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 در تاریخ 98/2/25 کلاس یک روزه آموزش آتش نشانی و اطفاء حریق جهت رعایت موارد ایمنی و نحوه استفاده از کپسول‌های آتش نشانی با حضور کارکنان ، نیروهای شرکتی و حراست فیزیکی در سالن جلسات شرکت برگزار و در پایان از افراد شرکت کننده آزمون گرفته شد و گواهی مهارت برای آنها صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید