بارگیری کود ترکیبی کارگزاری تعاونی روستایی قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 5 تن کود سولفات پتاسیم و 5 تن کود سوپر فسفات تریپل برای کارگزاری تعاونی روستایی قاین خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید