تدارک کود اوره شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در آبان ماه مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان درمیان از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید