اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از حمل و توزیع 465 تن کود فسفاته به شهرستان مانه و سملقان در هشت ماهه ابتدای سال خبر داد.

 

اخبار برگزیده