اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرابان ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار498تن ازانواع کودهای شیمیائی جهت بهره برداران شهرستان سرپل ذهاب تامین وتوزیع نمائیم