بازدید از کارگزاری در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، مدیریت این استان ازبازدید دوره ای کارشناسان این استان ازکارگزاران شهرستان گرمسار خبر داد به گفته ی مهندس علی اکبر افضلی نکات و مسائل به شرح زیر به آنها توضیح داد شد.

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان   

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند 

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده ازسامانه 1559

4- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همه ی کارگزاری ها

5- توضیح و آموزش در خصوص چگونگی پرکردن فرم شماره 1 و2 پایش به کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید