پرداخت بارنامه های حمل

پرداخت بارنامه های حمل کود از مبادیهای مختلف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیرمالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از پرداخت کلیه  بارنا مه های کود در این استان  خبرداد .

سعید یارمحمدی فرمود : طی هشت  ماهه اول سال 1400 تعداد 700 فقره بارنامه پسکرایه  کود از مبادی های ( بندر امام ، بندر عباس ، پتروشیمی کرمانشاه ، عسلویه )  با مساعدت و هماهنگی های صورت گرفته  با مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری ، و مدیریت محترم امورمالی دفترمرکزی ، و کلیه کرایه ها ی کود ارسالی از مبادیهای ذکر شده توسط واحد مالی استان مرکزی پرداخت و تسویه گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید