بازبینی، تفکیک، بسته بندی و انتقال اسناد بایگانی راکد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، با عنایت به دستور عضو محترم هیات مدیره و معاون توسعه و مدیریت منابع مبنی بر انتقال اسناد بایگانی راکد بنگاه توسعه سابق موجود در انبارهای این مدیریت به انبار سازمانی مدیریت استان تهران، اقدامات لازم در خصوص بازبینی، تفکیک، بسته بندی و انتقال اسناد مالی و اداری با هماهنگی مدیریت های محترم مالی و استان تهران آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید