بارگیری وحمل10000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%به کارگزاری حمزه مینائی چنار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13% به مقصدکارگزاری حمزه مینائی چناربارگیری وحمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید