حمل 300 تن کود اوره تخصیصی از مبداء پتروشیمی رازی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از تخصیص 300 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی رازی خبر داد؛

وی در ادامه افزود؛ تا کنون تمامی مقدار تخصیص یافته در انبار سازمانی این استان و انبارهای کارگزاران بصورت مستقیم حمل وتخلیه شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید