بازدید از شرکت سبز شیمی موکریان جهت انعقاد تفاهمنامه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

در روز یک شنبه تاریخ چهاردم آذر ماه سال جاری ، مهندس علیرضا قربانی (مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی) و مهندس محمدرضا ایریلو (معاونت محترم فنی تولیدی شرکت) از شرکت سبز شیمی موکریان در شهرستان مهاباد بازدید و درخصوص انعقاد تفاهمنامه با شرکت مذکور در قالب کودهای غیریارانه ای بحث و بررسی صورت گرفت.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید