اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع انواع کود توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای آذر ماه تا 9 همین ماه مقدار 77 تن انواع کودشیمیایی بین  کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت : از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 2 هزارو 292 تن ونیم انواع کود شیمیایی در آبدانان توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

 

کلمات کلیدی : کود کشاورزان ایلام