کیسه گیری کودفله اوره در انبارهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، عملیات  کیسه گیری کود اوره که از مبادی مختلف وارد انبارهای این استان گردیده شده  همزمان با تخلیه با دقت وسرعت بالا در  در حال انجام و  همزمان در حال بارگیری به عاملین محترم جهت توزیع به کشاورزان استان  میباشد تا کمبود کود رفع شود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید