کیسه گیری کود کلرور پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازکیسه گیری، توزین و صفافی کودکلرور پتاسیم فله با شدت دراستان گیلان خبر داد. وی خاطر نشان شد علی رغم اوج فعالیت های کشاورزی گیلان در عرصه های چایکاری و زراعت برنج، دامداری و... تامین نیروی انسانی برای انجام فرآیند کیسه گیری به مراتب سخت و بغرنج می باشد اما این مهم بعلت حساسیت بالای امر در تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی گیلان انجام و کماکان ادامه دارد.گزارش تصویری پیوست میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید