نمونه برداری از کود تولیدی صنعت پتاس آسیا در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از انجام عملیات و نمونه برداری از کود تولیدی صنعت پتاس آسیا طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: نمونه برداری صورت گرفته در راستای اعمال نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای وارداتی انجام گرفته و دراین رابطه کود تولیدی از نوع سولفات پتاسیم گرانوله توسط شرکت تولیدی صنعت پتاس آسیا نمونه برداری و مراتب به معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد مرکزی شرکت ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید