برگزاری 5 مورد مناقصه ارائه خدمات در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری 5 مورد مراحل مربوط به مناقصه انجام خدمات با موضوعات خدمات پشتیبانی ، حفاظت فیزیکی و 3مورد مناقصه حمل ، تخلیه و بارگیری انواع کودهای کشاورزی مربوط به آمل، قائم شهر و سورک در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت مناقصات انجام شده براساس قوانین و دستورالعمل های صادره  و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت پذیرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید