پیگیری حقوقی استفاده غیرمجاز از علامت تجاری در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری حقوقی مربوط به استفاده غیرمجاز از علامت تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط رابط حقوقی این مدیریت خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجید سلطانی با علام این خبر گفت: پیگیری حقوقی به عمل آمده با طرح شکایت در مراجع قضایی و سپس ارجاع پرونده به تهران صورت گرفته است و بعد از ارائه توضیحات لازم شعبه 2در دادیاری دادسرای ناحیه 19 تهران مراتب برای بررسی و صدور حکم مورد پذیرش قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید