توزیع 16 هزار تن کود اوره در بین برنجکاران مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 16 هزار تن کود اوره در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : به دلیل افزایش تقاضای نیاز به کود اوره برای محصول مهم و استراتژیک برنج خوشبختانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  توسط شبکه کارگزاری تحت پوشش موفق شد 16 هزار تن از کود اوره را در بین کشاورزان برنج کار استان و دیگر کشاورزان این استان توزیع نماید و این روند در ادامه مراحل تکامل کشت برنج ادامه خواهد داشت./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید